Okuyun ve Zenginleşin

Okuyun ve Zenginleşin

KÜNYE: Kitabın Adı: Okuyun ve Zenginleşin (Read & Grow Rich), Yazarın Adı: Burke Hedges – Çevirmen: Tuncer BÜYÜKONAT, Yayınevi: Beyaz Yayınları, Türü; Kişisel Gelişim, Basım Yılı/Yeri: 2000/İstanbul, Sayfa Sayısı: 166, ISBN No: 975-599-022-4

“Okuyun ve Zenginleşin” kitabı Amerikalı yazar Burke Hedges tarafından kaleme alınmış 5 kitaptan biridir. Kitabın adında ki “zenginleşin” ifadesi sadece maddi zenginliği değil aynı zamanda manevi ve insani zenginliği de içinde barındırdığını söylemek mümkündür. Ayrıca kitaba bu ismin verilmesinde Napoleon Hill’in “Düşünün ve Zenginleşin” adlı kitabına bir saygı ifadesi olarak konulduğu kitabın ilk sayfalarında belirtilmiştir.

Yazar, 4. sayfada “Bu Kitaptan Ne Öğreneceksiniz?” başlığı altında bir bakıma kitabın amacını anlatarak, okuma ve yazmanın neden dünya tarihinde en büyük teknolojik atılım olduğunu, okurken zihnimizde neler olup bittiğini, okur-yazar kültürlerinin sözel kültürü neden geride bıraktığını, okumanın radyo dinlemek veya TV seyretmekten neden farklı olduğunu, “E-Kitap’ların yakın zamanda neden e-posta gibi yaygınlaşacağını öğreneceğimizi vurgulamıştır. İtiraf etmeliyim ki bu iddialarını bazı istatistiki bilgi içeren araştırma sonuçlarından faydalanarak başarı ile izah etmiştir. Bu durumun kitabın bilimselliğini ve inandırıcılığını artırdığını söylemek mümkündür.  Çünkü Okuryazarlık gibi sosyal olguların izahında istatistiki bilgilerin önemi yadsınamaz bir gerçektir.

Burke Hedges 12 bölüme ayırdığı kitabının 4. bölümünü bir kitabın nasıl okunması gerektiğine ayırmış ve “Üç Adımlı Okuma Sistemi”nden bahsetmiştir. İlk olarak kitabın ön okumasının yapılmasını, akabinden aktif olarak okunup notlar alınmasını ve son olarak da notların gözden geçirilmesini önermiştir.

İlerleyen sayfalarda okumanın insanlarda maddi zenginlik sağlaması hakkında korelasyon olduğunu anlatmış “Siz dahil herkes okuyabilir ve zenginleşebilir” görüşünü savunarak daha fazla okuyanların daha fazla kazandığını vurgulamıştır.

Yazar, kitabın ortalarından itibaren “Dünyayı Sarsan 10 Metin!”den bahsetmiş, bazı yazıların bütün bir kültürü ve onun içindeki herkesi hatta çoğu insan bunları okumamış olsa bile yeniden şekillendirecek kadar güçlü ve etkili olduğunu belirtmiştir. Konuyu örneklendirirken yüzyıllar boyunca Çin kültürünün geleneklere uygun davranmayı takdir ve teşvik ettiğini,  “Eğer çivinin başı çıkmışsa hemen çak,” yaklaşımının kültürel felsefeleri olduğunu ve böyle olmasında 2500 yıl önce Konfüçyüs adında parlak bir filozofun, ülkede barış ve birliğin sağlanması için bireyin topluma karşı çıkmak yerine uyum göstermesinin gerekliliğini öğrettiğini belirtmiştir. Buna karşılık Amerika kültürünün, “Bağımsızlık Bildirgesi ve İnsan hakları Bildirgesi” gibi tamamen farklı metinlerle sarsıldığını, bu devrimci yazıların toplumun geniş kısımlarına değil bireye odaklandığını ve sonuç olarak, batı kültürünün bireyselciliği ödüllendirdiğini ve kendi kaderini oluşturmaya cesaret eden, kendi yolunu çizen insanlara hayranlığa neden olduğunu ifade ederek batı ve doğu toplumları arasında ki görüş farklılıklarının temelinde bu dünyayı sarsan metinlerin etkisini çarpıcı şekilde açıklamıştır.

Hedges kitabında  “Dünyayı Sarsan 10 Metin” olarak, önce İncili daha sonra Yunan Felsefisini ve sırasıyla Magna Carta, Gütenberg’in İncili, Martin Luther’in 95 Tezi ve Mein Kampf (Kavgam) gibi eserleri seçmiştir. Görüldüğü üzere dünyayı sarstığını iddia ettiği metinler için sadece batılı kaynaklara yer vermiş olması doğu kökenli hiçbir esere yer vermemiş olmaması yazarın Dünya’sının nerelerle sınırlı olduğuna dair bir işaret olarak kabul edilebilir!

Yazar, “bize ulaşan bilgi miktarı ile kalitesi arasında trajik bir ters orantı vardır” diyerek teknolojiyle beraber bilginin arttığına, ancak kalitesinin azaldığına dikkat çekmiş, kötü bilgilerin elenmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. 21. Yüzyılın sorunun bilgi fazlalığı olduğunu, bu yüzden kitap seçiminin arkadaş seçimi kadar ciddi bir iş olduğunu belirtmiş ve  “Ne Okuyorsanız Osunuz” başlığında konuyu detaylandırmıştır.

Son olarak, “Kişisel gelişim kitapları bize kim olacağımızı önceden söylerler. Bize umut verirler. Hayal gücümüzü harekete geçirirler. Eyleme geçmemiz için ilham verirler. Esnek olmamızı sağlarlar. Hayal dünyamıza ileride tomurcuklanıp çiçek açacak tohumları ekerler.” (Sf. 146) diyerek, şimdiye kadar yazılmış en etkileyici kişisel gelişim kitaplarına dair 13 kitaplık bir liste sunmuştur.

Tüm bunları anlatırken yazar, “Eğer kalbiniz atıyorsa, sorunlarınız da mevcuttur. Hayat bundan ibarettir; sorunlarla karşılaşmak ve çözmek. Bazı insanların, sanki paraları olsa tüm sorunları ortadan kalkacakmış gibi, zenginlerin diğer insanlara nazaran daha az sorunu olduğunu düşündükleri izlenimini edindim. (Sf. 64)” şeklinde samimi ifadeler kullanarak kitabı daha akıcı hale getirdiğini söylemek mümkündür.

Genel olarak bakıldığında “okuma” eylemi enine boyuna tartışılmış ve hakkında ilginç denilebilecek düzeyde tespitler yapılmış olan bu eseri herkesin okuması gereklidir. Okumanın kuru bir ifade olarak algılanması yerine derinliğinin anlaşılması için bu eser okunmalıdır.

Okuduğum yaklaşık 350’den fazla kitaptan sadece bazılarını ikinci kez tamamen okuduğumu ve bu kitabında onların arasında olduğunu belirtmek isterim. Francis Bacon’un “Bazı kitapların tadına bakılmalıdır, diğerleri yutulmalıdır ve çok azı da çiğnenip hazmedilmelidir” diye bir sözü vardır. Burke Hedges’in “Okuyun ve Zenginleşin” adlı kitabı kanımca çiğnenip hazmedilmesi gereken kitaplardan biridir.

Beyaz Yayınları, hatırladığım kadarıyla 2000’li yıllarda bastırdığı kitapların ön kapağında genelde bir söz paylaşırdı. Bu kitapta aynı şekilde basılmış. Kitabın iç dizaynında alıntı sözlerin sayfa kenarlarına yazılması kitabın okunurluğunu artırmıştır. Ancak noktalama işaretlerine yeterince dikkat edildiğini söylemem.

Kitabı okuyanlar varsa kitapla ilgili görüşlerini yorumlar kısmında paylaşabilirler…

By | 2017-11-04T00:29:01+00:00 Ağustos 22nd, 2017|Kişisel Gelişim|0 Comments

Leave A Comment