Stratejik Yönetim

Verimliliğin Arttırılmasında Strateji Geliştirmenin Önemi

Son zamanlarda gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde stratejik yönetime karşı ilgi artmaktadır. Ancak Stratejik yönetimin moda bir kavram [...]