B2B

Temel ERP Kavramları

2017-03-31T12:36:23+00:00 Şubat 7th, 2017|Categories: ERP Sistemleri|Tags: , , , , , , |

ERP Yazılımlarında kullanılan – olmazsa olmaz – temel kavramları kısaca açıklamak gerekirse: ERP = Enterprise Resource Planning (Kurumsal Kaynak Planlaması) İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, ekipman, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını       sağlayan, tüm bilgi kaynaklarının tek başlarına ve birbirleri ile anlamlı ilişkiler çerçevesinde entegre yönetimini olanaklı kılan  sistematik yazılım [...]