Monthly Archives: Şubat 2017

Stratejik Planlama Nedir? Temel Bileşenleri Nelerdir?

2017-06-23T07:26:07+00:00 Şubat 9th, 2017|Categories: Stratejik Planlama|Tags: , , |

Sunduğu olanaklarla stratejik yönetim yaklaşımının temel aracı olan stratejik planlama, kuruluşun kendisine ve ulaşmayı arzu ettiği duruma ilişkin tanımlarını, bu duruma ulaşmada kat edeceği aşamaları ve bu yöndeki adımlarının sonuçlarını izlemedeki temel kıstaslarını belirlemesidir. Önceki tanıma paralel olarak, "Stratejik planlama, bir kuruluşun ne olduğunu, neler yaptığını ve bu yaptıklarını niçin yaptığını belirleyen ve bunların ortaya [...]

Endüstri Mühendisliğinin Farkı Nedir?

2017-09-08T06:06:59+00:00 Şubat 7th, 2017|Categories: EM'ye Dair|Tags: , , |

Tüm Endüstri Mühendislerinin bildiği üzere mesleğimiz; insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan  üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları  önlemeye ve çözmeye odaklanan bir mühendislik dalıdır. Temel amacı ise; üretim ve yönetim sistemlerindeki etkin ve verimli kullanmaya yönelik çalışmalar yürütmektir. Endüstri Mühendisleri [...]

Balanced Scorecard Kavramı

2017-04-10T11:43:36+00:00 Şubat 7th, 2017|Categories: İş Geliştirme & Süreç Analizi, Kalite, Stratejik Planlama|Tags: |

Bilgiyi, başka kimseler üzerinde üstünlük sağlama, kâr ve şöhret ya da bunun gibi aşağılık şeyler için değil; yaşamda ondan yararlanmak ve kullanmak için ara. (Bacon) Tanımlamalar Balanced Scorecard, Kalite Güvence, Toplam Kalite, müşteri odaklı üretim ve organizasyon, değişim yönetimi, aktivite bazlı maliyet, entegre tedarik zinciri, süreç yönetimi, rekabet yönetimi gibi akımlardan beslenerek, 1990’lı yıllarda ortaya çıkan [...]

Endüstri Mühendisliği de Neymiş!

2017-08-24T05:28:18+00:00 Şubat 7th, 2017|Categories: EM'ye Dair|Tags: , , , |

Endüstri Mühendisliği nedir? Endüstri mühendisleri ne iş yapar? Merak edilen Endüstri mühendisliğini beraber inceleyelim. Endüstri mühendisliğin en bilinen tanımı; en kısa sürede, en az maliyetle, en çok ürün üretmeye çalışan mühendislik dalıdır. Her zaman optimum fayda sağlayacak işleri yapmayı hedefler. Endüstri mühendisliği okurken öğreneceğimiz dersler ise Yöneylem Araştırması, Ergonomi, İş Etüdü, Maliyet Analizi, İstatistik, simülasyon, [...]

Üretim Miktarı ve Akışına Göre Üretim Sistemleri

2017-04-10T11:41:13+00:00 Şubat 7th, 2017|Categories: Üretim Planlama|Tags: , , , |

Üretilecek mamul miktarı ile fabrika içindeki iş akışı arasında oldukça yakın bir ilişki vardır. Üretilecek mamul aynı kalmak koşuluyla bile, üretim miktarının az veya çok olması, kullanılacak makine tiplerini, imalat yöntemlerini, uyulacak standartları, iş gücü ihtiyacını, yerleşimi, planlama ve kontrol yöntemlerini etkiler. Üretim sistemleri, miktar ve/veya akışa göre genellikle 3 başlıkta incelenirler 1.Siparişe Göre Üretim: [...]